strona główna arrow stowarzyszenie
stowarzyszenie PDF Drukuj E-mail

Stowarzyszenie „Polski Klub Przepuklinowy” powołane zostało jako podmiot prawny, na bazie istniejącego wcześniej internetowego klubu przepuklinowego skupiającego polskich chirurgów zainteresowanych herniologią, w dniu 14 października 2005 r. decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Regulacje prawne i zasady funkcjonowania stowarzyszenia reguluje statut.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Poprawa jakości leczenia przepuklin w Polsce.
2. Promowanie współczesnych metod leczenia przepuklin.
3. Prowadzenie badań zmierzających do wdrażania nowych sposobów leczenia przepuklin.
4. Udział w międzynarodowych stowarzyszeniach herniologicznych i gremiach naukowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację szkoleń i konferencji naukowych.
2. Działalność wydawniczą na temat herniologii.
3. Organizowanie i prowadzenie badań w zakresie herniologii.
4. Promowanie współczesnych metod leczenia przepuklin.


Stowarzyszenie działa w oparciu o następującą strukturę organizacyjną:

Walne Zgromadzenie Członków - najwyższy organ stowarzyszenia

Zarząd Główny – jest wybierany na 2 lata; realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia
w skład Zarządu Głownego wchodzą:
Dyrektor Wykonawczy
Sekretarz
Skarbnik

Rada Naukowa – wybierana raz na 5 lat (pełni także rolę Komisji Rewizyjnej)

Sąd Dyscyplinarny


Aktualny skład władz Stowarzyszenia:

Rada Naukowa:
Andrzej Chrościcki
Stanisław Dąbrowiecki
Jerzy Friediger
Andrzej Matyja
Kryspin Mitura
Andrzej Opertowski
Stanisław Prywiński
Andrzej Ratajczak
Marek Szczepkowski

Zarząd Główny:
Dyrektor Wykonawczy: Jacek Szopiński  
Sekretarz: Kryspin Mitura
Skarbnik: Stanisław Pierściński
Członek Zarządu: Maciej Śmietański
 

Sąd Dyscyplinarny:
Wojciech Szczęsny
Wojciech Kuliński

Siedziba Stowarzyszenia:
Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UMK w Bydgoszczy
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
/wkrótce zmiana siedziby stowarzyszenia/

NIP stowarzyszenia: 554-270-86-43
Regon
stowarzyszenia : 340150360

Konto bankowe:
PKO SA 46 1240 1183 1111 0010 1146 8003


Jak wstąpić do Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy ?

Aby wstąpić do Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy należy zapoznać się ze STATUTEM Stowarzyszenia i po jego zaakceptowaniu pobrać WNIOSEK o wpisanie w poczet członków PKP. W ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku Zarząd w formie uchwały podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków PKP. W ciągu 15 dni ma obowiązek powiadomić o tym zainteresowaną osobę.

Członek Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy ma pełen dostęp do witryny internetowej http://www.hernia.pl/ ; otrzymuje zniżki w opłatach zjazdowych organizowanych corocznie przez stowarzyszenie; otrzymuje zniżki w opłacie za kursy specjalistyczne przepuklinowe organizowane pod patronatem Stowarzyszenia.

Logowanie