strona główna arrow rejestracja w PKP
rejestracja w PKP E-mail

Uwaga !  Istnieją dwie formy przynależności do Klubu Przepuklinowego.

1. Członkostwo w klubie internetowym Polski Klub Przepuklinowy
Członkowie klubu internetowego mają dostęp do strony internetowej Polskiego Klubu Przepuklinowego; występują na liście członków klubu, otrzymują informacje
e-mail o bieżących wydarzeniach herniologicnych i modyfikacjach strony internetowej.
Rejestracja odbywa się on-line po wypełnieniu formularza na stronie internetowej. 
Członek klubu otrzymuje hasło dostępu i staje się członkiem klubu internetowego PKP.  Członkostwo w klubie internetowym jest jedynie deklaracją zainteresowań osoby zgłaszającej się, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych, nie wiąże się z żadnymi opłatami. Członkowie klubu internetowego nie otrzymują zniżek na zjazdach PKP, nie mają prawa bezpłatnego ogłaszania się na stronie dla pacjentów, nie mają również czynnego ani biernego prawa wyborczego na spotkaniach Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy. .

Jeśli chcesz zostać członkiem internetowego klubu przepuklinowego skorzystaj z modułu logowania umieszczonego w górnej-prawej częsci serwisu

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu Polski Klub Przepuklinowy
Członkostwo w Stowarzyszeniu Polski Klub Przepuklinowy wymaga wypełnienia Deklaracji Członkowskiej  dostępnej na niniejszej stronie (pobranie formularza). Deklarację tę należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać  i odesłać na adres Stowarzyszenia.  Przed wypełnieniem deklaracji prosimy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia PKP. Wypełnienie i wysłanie deklaracji członkowskiej oznacza świadomą zgodę na bycie członkiem stowarzyszenia i akceptację jego statutu. 
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, uchwałą Zarządu nowi członkowie uzyskują statut członków stowarzyszenia o czym informowani są pisemnie.
Członkowie Stowarzyszenia PKP mają wszystkie prawa członków klubu internetowego tj. otrzymują indywidualne hasło dostępu i po zalogowaniu mają dostęp do strony www.hernia.pl  w tym do serwisu danych indywidualnych innych członków stowarzyszonych oraz ponadto: opłacają roczne składki członkowskie, mają zniżki przy opłatach zjazdowych na corocznych spotkaniach naukowych PKP, mają prawo do bezpłatnego umieszczenia informacji na stronie dla pacjentów, mają czynne i bierne prawo wyborcze na zebraniach PKP.

            Jeśli chcesz zostać członkiem stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy, pobierz formularz.

UWAGA KLUBOWICZE

Osoby zainteresowane pełnym członkostwiem w Stowarzyszeniu Polski Klub Przepuklinowy proszone są o pobranie formularza aplikacji członkowskiej i pilne odesłanie na adres Stowarzyszenia (podany w formularzu).

Logowanie