strona główna arrow Publikacje arrow Publikacje archiwalne PPCh
Publikacje archiwalne PPCh PDF Drukuj E-mail

Zawiera archiwalne artykuły poświęcone przepuklinom w numerach Polskiego Przeglądu Chirurgicznego od 1936 roku.
Publikacje powyższe dostępne są wyłacznie dla członków stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy. Trwają prace nad konwersją plików do programu pdf stąd nie wszystkie publikacje sa aktualnie dostępne - przepraszamy.

Prace pochodzące z "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" zostały opublikowane w pełnej treści za zgodą Zarządu Fundacji Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. Fundacja ta zachowuje pełnię praw do tych prac. Polski Klub Przepuklinowy dołożył starań, aby prace umieszczone na stronach www.hernia.pl były w pełni zgodne z oryginałem opublikowanym w materiałach źródłowych. W związku z tym, że w toku skanowania i odczytywania dokumentów programem OCR, mogły wystąpić niezamierzone błędy w tekście (odstępstwa od tekstu oryginalnego) przed dalszym wykorzystaniem pracy zaleca się skontrolowanie pracy w tekście źródłowym. Pliki zamieszczono w formacie pdf.

1936
Ermich S.- Przypadek olbrzymiej przepukliny brzusznej, wywołanej grzybicą powłok brzusznych. 
Polski Przegląd Chirurgiczny XV, 1936, 5, 797-803

1960
Eugeniusz Biernacki - Przepuklina przydwunastnicza
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXII, 1960, 1, 67-71

Kazimierz Kozłowski, Elżbieta Ljubicic - Odległe wyniki leczenia przepuklin pooperacyjnych i nawrotowych przepuklin pachwinowych
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXII, 1960, 10, 1015-1020

Bogusław Pudlik - W sprawie chirurgicznego leczenia nawrotowych przepuklin pachwinowych
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXII, 1960,10, 1021-1024

1961
Romian Mirek, Zofia Mączka-Patkaniowska, Mieczysław Politowski, Józef Stanowski - Wrodzona przepuklina przeponowa powikłana zatorem mózgu

Polski Przegląd Chirurgiczny XXXIII, 1961, 12, 1503-1507 Bruno Szczygieł - Antybiotyki i powikłania przyranne po operacji wyrostka robaczkowego i przepuklin

Polski Przegląd Chirurgiczny XXXIII, 1961, 7-9, 916-918 Jan Zwierz - Spostrzeżenia kliniczne
Uwięzła przepuklina pachwinowa powikłana chorobą CROHNA-LEŚNIOWSKIEGO

Polski Przegląd Chirurgiczny XXXIII, 1961, 12, 1499-1501

Tadeusz Orłowski - Niezwykły przebieg uwięzłej przepukliny przeponowej
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXIII, 1961, 10, 1151-1153

Jerzy Rutkowski - Chirurgia operacyjna. Nowe zasady operowania przepukliny brzusznej
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXIII, 1961,10,1139-1143

1962

Furman M. Uwięzienie uchyłka Meckela w przepuklinie udowej
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXIV, 1962, 709-711

Grabowski S., Fischerowa I., Zgorzel poprzecznicy i sieci u uwięzłej, rzekomej przepuklinie przeponowej.
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXIV, 1962, 391-393

 1963

Kuś H., Szewczak E., Kędra H. - Uzupełnienie podskórnego ubytku powłok brzusznych dzianiną z przędzy poliestrowej
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXV,1963, 6, 607-609

Krokowicz Aleksy - Zamostkowa przepuklina przeponowa
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXV, 1963, 5, 491 - 496

1964

Kożuszek W. Kalemba J., Uwięzła urazowa przepuklina mięśnia prostego brzucha
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXVI, 1964, 12: 1461-1463

Tomczyk Ł. Zamknięcie wielkich wrót przepuklinowych wolnym pogrążonym przeszczepem skórnym.
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXVI, 1964, 1:53-59

Kaczur Z. Zapalenie wyrostka robaczkowego w uwięzłej przepuklinie
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXVI, 1964; 2:211-213

Panecka A., Jesipowicz M.   Krwawienie z żołądka przemieszczonego do worka olbrzymiej przepukliny mosznowej prawostronnej
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXVI, 1964, 10,1213-1215

Zbigniew Tabeński - Nowy sposób operacji przepukliny pępkowej
Polski Przegląd Chirurgiczny XXXVI , 1964, 2, 193-196

2002

Śmietański M. Ocena efektywności leczenia przepuklin pachwiny przegląd piśmiennictwa i protokół gdański
Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 74(6):548-5

Szczerba K., Kulhawik J., Wylęzek D., Starzewski J.J., Lorenc Z. Pięcioletnie wyniki piewotnej naprawy przepukliny pachwinowej plastyką Shouldice`a Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 74(12):1157-1162

Pracki W.  Operacje naprawcze przepuklin pachwinowych wykonane techniką laparoskopową i endoskopową
Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 71(12):1145-1156

 

2003

Pyka P., Grabowski K., Biernacki A. Ocena przydatności trójwarstwowej modyfikacji metody Shouldice`a w operacyjnym leczeniu przepuklin pachwinowych  Polski Przegląd Chirurgiczny 2003, 75(9):858-870

Szczęsny W., Dąbrowiecki S. Współczesne poglądy na rolę tkanki łącznej i kolagenu w etiopatogenezie przepuklin brzusznych  Polski Przegląd Chirurgiczny 2003, 75(7):706-711 

Stanisławek J., Głuszek S. Badanie porównawcze skuteczności leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych metodą Shouldice`a i metodą Prolene Hernia System  Polski Przegląd Chirurgiczny 2003, 75(8):741-757

Koziołkiewicz K., Rudko M., Tołwiński W. Izolowane uwięźnięcie wyrostka robaczkowego w prawostronnej przepuklinie udowej Polski Przegląd Chirurgiczny 2003, 75(6):604-605

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >
Logowanie