strona główna arrow historia
historia Polskiego Klubu Przepuklinowego PDF Drukuj E-mail

Idea powstania Polskiego Klubu Przepuklinowego narodziła się podczas 59 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, który odbył się w dniach 22-25.09.1999r. w Bydgoszczy.

Do pomysłodawców i orędowników wyodrębnienia się grupy chirurgów zainteresowanych leczeniem przepuklin należeli m.in. Stanisław Dąbrowiecki, Ignacy M.Pirski, Zbigniew Śledziński i Stanisław Prywiński. Zawdzięczamy im powstawnie Polskiego Klubu Przepuklinowego pierwotnie w postaci nieformalnej grupy lekarzy - chirurgów deklarujących wspólne zainteresowania naukowe.

Platformą kontaktową oraz wymiany informacji stała się strona internetowa www.hernia.pl. Umieszczano na niej najnowsze wiadomości z zakresu herniologii polskiej i światowej, informacje o konferencjach i zjazdach naukowych oraz sprawozdania z nich, publikacje naukowe w tym polskie piśmiennictwo przepuklinowe z Polskiego Przeglądu Chirurgicznego od początku powstania tego pisma, coroczne przeglądy piśmiennictwa przepuklinowego, udostępnione przez autorów doktoraty. Moderatorem i prezesem Klubu był od początku jego powstania prof. Stanisław Dąbrowiecki z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy).

Głównym przejawem działalności klubu były regularne spotkania członków klubu w ramach organizowanych konferencji naukowych, warsztatów i spotkań. Zjazdy te cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem w świecie chirurgicznym, o czym świadczyła niezawodna frekwencja 200-300 uczastników.

Do tej pory odbyły się następujące spotkania PKP:
! spotkanie: spotkanie założycielskie : 22-25 września 1999r. BYDGOSZCZ podczas 59 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich
2 spotkanie: 8-9 wrzesień 2000r. GDAŃSK konferencja naukowa
    w tym roku także: 3-6 grudzień 2000r. KRAKÓW workshop podczas European Society of Surgery 4th Annual   Meeting
3 spotkanie: 20-21 września 2002 r. BYDGOSZCZ konferencja naukowa
4 spotkanie: 19 września 2003r. GDAŃSK podczas 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich
5 spotkanie: 15-17 września 2004r. GDAŃSK podczas European Academy of Surgical Sciences
6 spotkanie: 14-15 października 2005r. BYDGOSZCZ konferencja naukowa polsko-ukraińska
(utworzenie stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy)
7 spotkanie: 16-18 listopada 2006r. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI konferencja naukowa 
8 spotkanie: 9-11 listopada 2007r. KRAKÓW konferencja naukowa
9 spotkanie: 14-15 listopada 2008r. Lublin konferencja naukowa
10 spotkanie: 7-8 wrzesień 2009 r Bydgoszcz (X Jubileuszowe)
11 spotkanie: 5-7 listopada 2010 r, Kraków
12 spotkanie 19-21 października 2012 r. Maciejewo k. Goleniowa
13 spotkanie 12-13 grudnia 2014 r. Kraków
14 spotkanie 27-28 maja 2016 r. Bydgoszcz 

 

 Ze względów formalnych w wskutek wymogów czasu w jakim żyjemy konieczne okazało się sformalizowanie działalności klubu. Idea taka powstała podczas 5. spotkania w Gdańsku i została zrealizowana poprzez powołanie Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy na 6. spotkaniu w Bydgoszczy. Dzięki nabyciu osobowości prawnej klub stał się partnerem w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, może uzyskiwać w klarowny sposób dofinansowanie, jest atrakcyjny w rozmowach ze sponsorami.

Logowanie